Via onze webshop Op de kaart (opdekaart.store) worden privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens) verwerkt. Bij Op de kaart vinden we jouw privacy erg belangrijk. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig en op een veilige manier verwerkt. Daarbij houden we ons aan de toepasselijke privacyregelgeving (AVG). Hoe we dat doen kun je lezen in deze privacyverklaring. We informeren je bovendien over jouw rechten. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Onze contactgegevens

Op de kaart, een product van Next Day Global B.V.
KvK-nummer 68503873
contact@opdekaart.store
+31 20 21 01 883

Gegevens die Op de kaart verzamelt en verwerkt

Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens (teksten en afbeeldingen) die je zelf toevoegt aan het maatwerk zijn en blijven van jou. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van jou hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Factuuradres en/ of leveringsadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummer.

Door het plaatsen van een bestelling is er sprake van een overeenkomst en ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op de kaart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je de mogelijkheid te bieden een Op de kaart-account aan te maken;
 • Bij het afhandelen van jouw betaling;
 • Bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling;
 • Om goederen bij je af te leveren;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Bij het verzenden van onze nieuwsbrief en/ of mailing;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor het verlenen van service;
 • Voor communicatie. Wanneer je Op de kaart een e-mail of een ander bericht stuurt, kunnen we soms vragen naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vragen te beantwoorden en/ of jouw verzoeken te verwerken. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Alle e-mails worden opgeslagen en bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht;
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Om je te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/ of wettelijk bewaarplicht geldt, zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op de kaart verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;
 • het versturen van een nieuwsbrief of mailing;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichting.

Op de kaart verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, over welke wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@opdekaart.store. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto, handtekening en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

Op de kaart wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Op de kaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites (derden). Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Opdekaart.store kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/ of diensten. Op de kaart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren je daarom altijd om de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

Wijziging Privacyverklaring

We hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren je dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020.

Mochten er onduidelijkheden zijn of heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag.