Als consument heb je het recht (herroepingsrecht) om je bestelling tot veertien (14) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van reden te retourneren. Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met de producten én met de verpakking(en).

Graag wijzen wij jou bij het terugsturen van (één of meerdere) producten op het volgende:

  • De kosten voor het retour zenden komen voor jouw rekening;
  • Laat ons per mail weten dat je van de koop afziet, zie kopje ‘Melden’ in dit artikel;
  • Zorg dat je je retourzending binnen veertien (14) kalenderdagen, ná ontvangst van je bestelling, terugstuurt;
  • Stuur het product compleet en onbeschadigd (indien mogelijk) in de originele verpakking retour;
  • Stuur per mail een kopie van je bestelling en het bewijs van de retourzending;
  • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van retourneren ligt bij de consument;
  • Mits het product onbeschadigd en goed is ontvangen, boeken wij het bedrag minus de verzendkosten van jouw bestelling binnen veertien (14) werkdagen terug op je rekening;
  • Retour gestuurde producten die beschadigd zijn worden níet vergoed.

Op maat gemaakte (gepersonaliseerde) producten kunnen niet worden geretourneerd. Deze producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Melden

Meld via contact@opdekaart.store dat je één of meerdere product(en) wilt retourneren, onder vermelding van de productnaam en jouw ordernummer. Je ontvangt van ons digitaal een retourformulier.

Retouradres

Op de kaart
O.v.v. jouw ordernummer
Schubertstraat 33
8102 MA Raalte

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop jij óf een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, stel je ons op de hoogte de overeenkomst te herroepen. Dit kan schriftelijk, per post of per mail. Zie kopje ‘Melden’ in dit artikel. Je ontvangt van ons digitaal een retourformulier. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) werkdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten in originele en goede staat, dus onbeschadigd, hebben teruggekregen. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor jouw rekening.

Lees ook de algemene voorwaarden van Op de kaart, artikel 9.